Imprimir un informe


Microsoft Access 2010 permet imprimir un informe que tenim en la base de dades activa directament fent clic en el botó dret del ratolí, s'obre el quadre de diàleg i fent clic en Imprimir.



Tot seguint l’exemple del pràctica anterior l’informe Alumnes podria ser imprès com el veiem en la finestra fent clic sobre la icona



Aquest procediment d’impressió ens donarà com a sortida el document amb les característiques que té en ser desat, sense poder fer-hi cap modificació.

El procediment general d’impressió ens dóna la possibilitat de modificar les característiques del document de sortida utilitzant l’opció "Configurar pàgina, abans d’imprimir-lo."

Seleccionem l’informe Alumnes a la finestra d’objectes de la base de dades i l’obrim en la vista Disseny o vista preliminar.



Podem obrir el quadre de diàleg amb el botó dret del ratolí i seleccionar Vista preliminar,

Té tres pestanyes, Opcions d'impressió, Pàgina i Columnes que presentem en la imatge següent,



Quan tenim la configuració de sortida desitjada, podem anar a Arxiu > Imprimir, seleccionant les opcions d’impressió que ens ofereix la impressora en el seu quadre de diàleg.



En Impressora, especifiquem una impressora.

En Interval d’impressió, especifiquem tot el document o l’ interval de pàgines.

En Còpies, especifiquem el número de copies i si volem que s’intercalin.

La impressora ens permet fixar l’interval d’impressió, si volem tot el document o unes pàgines determinades, i en el cas de fer diverses còpies ens facilita la sortida de les col•leccions de còpies intercalades.