Emprar la vista prèvia


Microsoft Access 2010 ens proporciona uns mitjans molt potents per treballar amb informes existents en les nostres bases de dades. Podem enviar un informe ja configurat directament a la impressora o bé obtenir una vista preliminar d’un informe amb el qual volem treballar.

Per practicar-ho obrim la base de dades biblioteca_m5.rar, en la finestra d’objectes.

Observem com des de la finestra d'objectes de la base de dades, assenyalem una taula, en aquest exemple, Llibres, anem a la pestanya Crear i seleccionem Informe.Fent clic sobre la icona, s'obre de forma automàtica l'informe següent:Les funcions bàsiques de què disposem són:

  • Obrir i veure un informe.
  • Desplaçar-nos de pàgina en pàgina.
  • Ampliar i reduir la vista prèvia.
  • Veure vàries pàgines.
  • Imprimir un informe.

Triem l’informe Alumnes i fem clic en Vista prèvia


( es troba en la part inferior de la finestra de treball de la base de dades), també es pot obrir anant a
Arxiu > Imprimir . S’obre el quadre de diàleg d'impressió:Ens apareix la finestra amb l’informe en la vista preliminar d’impressió.Passant el punter de ratolí per damunt la pàgina apareix una lupa que permet apropar o allunyar la imatge (també es pot fer amb la lupa de la icona de la barra d’eines.

També un cop obrim la vista preliminar de l’informe apareixen en la barra d’eines les icones que possibiliten veure una, dues o vàries pàgines, segons l’extensió de l’informe.En l’exemple següent tenim les dues pàgines de l’informe Alumnes en pantalla. Hem fet Ajustar en el quadre de zoom per fer aparèixer l’informe complet en el quadre.En el pràctica següent concretarem el procediment per imprimir l’informe.