Modificar controls del formulari

Un cop hem creat un formulari, podem canviar els seus controls. Es tracta d'accedir al formulari en la vista Disseny i actuar en els elements a la nostra disposició per realitzar modificacions.


Així, si anem al disseny del formulari Bibliogest, podem canviar qualsevol dels seus botons, el control fitxa, etc. La forma més simple per fer-ho és anar per l'opció propietats. Amb aquesta opció activada, fent clic a diferents elements del full, ens mostrarà les propietats relatives a aquest element concret.


És important destacar que quan el que volem és canviar les propietats i el comportament de tot el formulari, cal anar seleccionar el Formulari en la llista d'elements de la base de dades i activar la Vista Disseny per tal que les propietats ens mostrin les dades de tot el formulari.

Canviar funció d’un botó.

Si per exemple, volem canviar la funció d'un dels botons, en aquest cas del botó que ens mostra aquesta imatge, que pertany a la fitxa Consultes del formulari Bibliogest,Si tenim una macro creada que ens faci l’acció Obrir Consulta Quota, l'escrivim aquí i el botó haurà canviat la seva funció (si no la tenim, cal crear-la per poder-la aplicar).

Tot seguit caldrà canviar el text del botó, allà on deia Consulta subtotals, haurà de dir Consulta Quota. Això ho podem fer només escrivint en el mateix botó, o bé des de les propietats del botó a l'apartat Títol:Tots els elements dels formularis del Microsoft Access 2010 són modificables amb posterioritat a la seva creació i la millor via és explorar les Propietats .

Aquestes estan distribuïdes en una finestra de vàries fitxes que interessa conèixer:
  • Format: Cobreix aspectes com la mida, el color, l'aspecte, el tipus de lletra, etc.
  • Dades: Alguns objectes no en tenen, presenta l'activació, etc.
  • Events: Aquesta presenta les accions i macros que se li pot assignar a l'objecte. És força important doncs permet assignar-li la funcionalitat que ha de tenir.
  • Altres: Presenta altres opcions d'interès de tipus variat.

N´hi ha una que les engloba a totes les altres: fitxa totes, que presenta el resum de totes les propietats d’un determinat element.I finalment es comprova el canvi realitzat,Canvi de control d’una imatge.


Podem fer un canvi en un control imatge d'un formulari.

Inserim una imatge, per exemple , a la fitxa Consultes del formulari Bibliogest, i anem a les propietats de la mateixa:Aquestes opcions de Retallar, Zoom o Estendre ens permeten veure la imatge de formes diferents segons els ajustaments en els seus quadres de forma molt més acurada.

Format conjunt de diversos botons.


Un altre cas quan tenim diversos botons creats en una mateixa fitxa o finestra, podem donar-los format de forma conjunta per tal que tinguin la mateixa mida, alineació, etc.

Els seleccionem tots alhora fent un clic en un extrem per fora i arrossegant el ratolí, tot el que cobrim ho anem seleccionant, (també prement Crtl + Mayús , mentre els marquem amb el ratolí, així es poden seleccionar diversos elements).

Després, anem al menú contextual del ratolí a sobre de la selecció i podem jugar amb les eines d'alineació i de mida:Es poden triar algunes opcions de configuració del menú,El programa té molts més detalls que el fan molt potent i que ens pot produir unes feines molt acabades.


En veiem el resultat de l’acció anterior.Desem finalment, totes les pràctiques realitzades en aquest mòdul de formularis per després ésser valorades pel tutor/a del curs.