Emprar els botons que ofereix el programari


Microsoft Access 2010 permet treballar amb diversos botons dins dels formularis.

Aquests es poden associar a macros creades prèviament o a accions del programa que es van elaborant a mesura que es crea el mateix botó.
Dins del disseny d'un formulari hi ha una barra d'eines que compta amb moltes possibilitat de creació de diferents elements força útils que ara es descriuran en els seus aspectes més interessants.Aquesta barra d'eines ens apareix en la cinta de la pestanya Crear dins de la barra d'eines del Disseny de formularis.
Estudiem unes quantes d'aquestes eines que apareixen en aquesta barra.

Així farem la descripció dels següents elements:

  • Etiqueta.
  • Quadre de text.
  • Botó de comandament.

Per començar a treballar obrirem un nou Formulari Disseny, en principi està buit i el podrem utilitzar a voluntat:Quan s’obre pot semblar que no hi ha espai per treballar-hi, només ens caldrà engrandir-lo estirant la cantonada dreta inferior per tenir espai suficient.

Comencem amb el primer dels botons que treballarem de forma detallada:


Etiqueta


Aquesta opció està pensada per introduir un rètol de text com a títol.
Per exemple, podríem utilitzar-ho per escriure a la part superior del formulari el següent títol: Formulari proves de botons.


Un cop creat li donem una mida de 18 punts des de la barra de format i li canviem el color inicial per un altre, per poder fer aquests canvis cal tenir marcada l’etiqueta (apareixen uns punts al seu voltant i s’activen les característiques de text, tipus de font i mida en la barra d’eines superior). Fem canvis fins que quedi tal com es veu a la següent imatge:Cal anar a la vista Formulari per anar veient com ens queden les modificacions amb els botons, intercanviant entre vista Disseny per fer modificacions amb el botons i eines i vista Formulari per comprovar-ne els resultats.Treballant amb els botons de la següent barra d'eines, li podrem donar efectes de relleu, canvis de colors, …Podeu fer proves de disseny de l’element.


Quadre de text


És diferent del botó anterior. Així com l’etiqueta només permet escriure-hi un text, el quadre de text permet posar-hi una funció, un càlcul relacionat amb un camp de la taula o del formulari, o altres relacions, és a dir, permet moltes més sortides i accions que l'anterior.

Quan marquem el botó del quadre de text i el col•loquem sobre el disseny del formulari, ens apareixen dos elements, una etiqueta amb el nom Text ##, i l’altre un quadre en el qual podem introduir el text o funció que volem.

Com hem assenyalat en l’apartat anterior seleccionant el quadre podem canviar Text ##, pel nom del camp o funció.

En el següent exemple introduirem un quadre de text, modificant la part fixa del text i a la dreta hi escriurem aquesta funció: =Fecha() i després anirem a mode formulari per veure'n el resultat:

Vista DissenyVista FormulariUn altre exemple de camp calculat seria, si en aquesta taula hi hagués un camp que tingués per nom Preu, aquesta fórmula ens calcularia l'IVA:Botó de comandament


Aquesta opció ens permet fer botons als quals els hi podrem assignar unes funcions molt variades. En realitat estem generant un botó i una funció pràcticament al mateix temps.

Comencem per crear un botó que ens obri el formulari actual.


En primer lloc, seleccionem l'eina i la situem arrossegant a una zona buida de la pantalla del disseny del formulari, de forma automàtica l'assistent es posarà en funcionament:


En la pantalla anterior, es mostra com s'han triat les opcions:

Categoria: Operacions amb formularis; Acció: Obrir formulari.

Aquestes seran les funcions que farà el botó allà on estigui situat, obrir el formulari actual.

Seguint en les següents pantalles de l'assistent li donarem un text o un dibuix al botó i el nom, assignarem l'acció a realitzar tot seguint els passos que ens proposa l'assistent:

Així, finalment ens quedarà tal com es veu a la imatge següent,


Per tant, de botons en podem crear de molts tipus i funcions, només cal explorar aquesta finestra per veure'n moltes possibilitats, combinant les Categories amb les Accions establertes en cada una, tot donant resposta a necessitats del programa.En el quadre anterior es crea un botó de comandament per a sortir de l'aplicació.

Es disposa la icona que presentarà en el formulari,


I finalment s'obté la presentació en Vista formulari que en resulta,


Algunes d'aquestes opcions es desenvolupen en les pràctiques posteriors d'aquest mateix mòdul.


Desarem aquest formulari creat per a aquest pràctica amb el nom de Formulari disseny botons.