Crear formularis amb gràfiques

Una de les possibilitats de l'assistent de formularis és la creació de gràfics.

Per començar a treballar en aquest pràctica, interessa disposar de dades numèriques, per aquest motiu a la taula Préstecs s'hi ha afegit un hipotètic camp amb contingut de la quota de l'import dels préstecs.

Per poder seguir les pràctiques i fer els exercicis interessa que ens descarreguem el fitxer biblioteca_m6.accdb, que hem creat en descarregar el model de base de dades en la pràctica anterior.

Obrim el fitxer esmentat i anem a la finestra Crear. Crearem una consulta amb l'Assísitent de consultes, sobre la qual basarem el formulari amb gràfics.

Seleccionem en Vista disseny les taules Alumnes, Préstecs i Llibres, i triem els camps Codi_alumne de la taula Alumnes i creem una unió de camps: Alumnes: de la forma següent,

                    [cognoms] &”, “& [nom]


així tenim en un sol camp dos que teníem separats en la taula original. La resta és el Recompte: Codi_alumne (quants préstecs té cada alumne) i Quota (Preu del préstec). Es tracta d’una consulta de subtotals amb el disseny següent,Quan l'executem, com que és una consulta de subtotals, ens agrupa tots els alumnes i ens fa un sumatori dels préstecs que cadascun tingui fets d'aquesta manera tenim les dades preparades per fer un gràfic més eficient.

El resultat de la consulta seria així:Desem la consulta amb el nom Quota_préstecs.

Ara anem a crear el formulari amb gràfic. Comencem des de la pestanya Crear, Més Formularis, activant l'opció de Gràfic dinàmicSe'ns obre una finestra amb l'esquema del gràfic a crear i ens demana triar els camps que volem que surtin en el gràfic,a partir dels camps de la consulta:
Un cop triats els camps, anem endavant. Ara ens tocarà decidir quin tipus de format de gràfic volem, en 2D o en 3D, de sectors, barres, etc. Obrint el Full de propietats podem modificar aspectes com els títols, la font, la mida, el color de fons, etc.De totes formes, si ara en triem un i a la següent finestra veiem que no és el més adequat, podem tornar endarrere i triar-ne un altre abans d'acabar el procés.També, un cop acabat el gràfic el podem canviar anant al disseny del formulari.Agafem el model, gràfic de columnes, en 3D, per canviar el disseny inicial que ens ha presentat el programa. Continuem endavant.

Ara només ens quedarà que desar el formulari, li posarem, per exemple, el nom de Quota_ préstecs

Fent Finalitzar anem a veure el resultat.Convé dir que els formularis gràfics fets amb el programa, si entrem en el mode Disseny del formulari, ens permet modificar-los totalment.