Presentar la informació.

El programa Microsoft Access 2010 disposa dels formularis que són un objecte de la base de dades que ens permet introduir, mostrar o modificar les dades dels camps, o col•locar botons per realitzar diferents accions.

En realitat les dades són les mateixes de les taules però l'entorn es fa més amable i ofereix més i millors possibilitats de treball i manipulació de les dades que les taules.

De formularis n'hi ha de molts tipus, a la finestra Crear, del programa es pot veure la cinta d'eines que en presenta diverses opcions d’aquest objecte:Veurem els tipus de formularis principals:

  • Autoformularis.
  • Formularis creats amb ús de l'assistent.
  • Formularis amb subformulari.


Autoformularis

Partint de la base de dades biblioteca_m5.rar, i amb el procediment de tallar i enganxar donem nom a la base de treball biblioteca_m6.accdb.

Tot seguit obrim la base de dade si en la finestra d’objectes, seleccionem un element, taula o consulta i anem a la pestanya Crear i fem clic en Formulari.

A continuació presentem un autoformulari basat en la taula Llibres:Aquests models automàtics, per crear-los cal triar la taula o consulta sobre la qual el volem fer, i en un sol cop de tecla ja el tenim.

Formularis creats en Vista Disseny

En properes pràctiques tractarem les opcions que tenim per a treballar la creació de formularis en Vista Disseny.

Formularis creats amb Assistent per a formularis.

Veiem el procés per fer un formulari d’aquest tipus a partir de la taula Llibres, aquest procediment permet personalitzar el disseny del formulari a crear.

Iniciem l’acció en la pestanya Crear, seleccionem la taula Llibres i marquem Assistent per formularis,Tot seguit s’obre un quadre de diàleg que ens demana quins camps volem afegir al formulari en creació. Hi ha l’opció d’introduir camps de més d’una taula o consulta i també afegir tots els camps d’una vegada segons les fletxes emprades en el procés com assenyalem en la imatge.

Els camps que apareixen en la finestra de la dreta són aquells que sortiran en el formulari final. Les fletxes en sentit oposat serveixen per a eliminar camps no desitjats en el formulari.Una vegada seleccionats els camps, fent Següent, ens apareix el quadre per seleccionar el tipus de distribució que volem donar al formulari, entre les opcions Columnes, Tabular, Full de dades i Justificat.

En el nostre primer exemple triem l’opció Columnes,Finalment aquest és el resultat fent clic en Finalitzar.Tot seguit podem veure els exemples de configuració dels formaularis si es tria Tabular, Full de dades o Justificat.

Formulari amb subformulari

Es tracta d'una modalitat interessant de formulari que ens mostra dos formularis en una pantalla, amb la característica interessant que entre tots dos hi ha una relació prèvia establerta.

En aquesta situació, el subformulari representa el costat 1 de la relació i el formulari principal, el costat n de la mateixa.

En l’exemple, crearem un formulari principal que representi la llengua, i per cadascuna d'elles, el subformulari ens mostrarà els llibres que hi ha a la biblioteca d'aquesta llengua.

Per fer-ho, comencem a fer un formulari amb l'assistent. A la pantalla on hem de triar la taula sobre la qual volem fer-lo, diem la taula Llengua, i a la segona pantalla, triem, uns quants camps de la taula Llengua i uns quants de la taula Llibres, i per últim algun de la taula Lloc d'edició, com podem observar:

Quan l'assistent detecta que hem agafat dades de dues taules diferents, ens permet triar l'opció que hi ha un subformulari juntament amb el formulari principal:Per tant, comença a preguntar-nos sobre com volem que aparegui el subformulari, amb l'aspecte de full de dades (tipus taula) o en format tabular:Per últim ens demana quins noms volem posar-li a cadascun dels dos elements que estem creant, i que li donarem el que es pot veure a la següent imatge:I aquí tenim el resultat:D'aquest tipus en podríem fer un per cadascuna de les relacions que hi ha fetes entre les taules de la nostra base de dades.

Hem de tenir present que aquesta acció ens ha generat dos objectes o formularis a la base de dades, que són el Llibres Subformulari i que representa el costat 1 de la relació entre les dues taules de Llibres i Llengua i l'altre objecte creat és el formulari Llengua que representa el costat n de la relació entre totes dues taules: