Crear consultes agrupant informació

El programa Microsoft Access 2010 inclou moltes varietats de consultes. Es fa difícil agrupar-les en apartats que incloguin la majoria de les variants.

Les consultes més simples que es poden fer amb el programa Microsoft Access 2010 són les anomenades consultes de selecció, com ja s'ha vist en les pràctiques anteriors d'aquest mateix mòdul.

Fent un repàs de les consultes bàsiques de selecció considerem que cal incidir en les variants següents:

  • Consultes d'una sola taula.
  • Consultes de vàries taules (agrupant dades disperses).
  • Consultes de criteris simples i complexos.

Sota aquest esquema general, s'intenta encabir tots els conceptes relacionats amb les consultes de selecció, que són la base de totes les altres consultes que es poden fer amb el programa..

Consultes d'una sola taula

Les consultes de selecció es poden crear de forma que afectin a les dades d'una sola taula. Així, seguint l'exemple del pràctica anterior, es pot fer una pregunta a la base de dades del tipus: quins són els llibres en francès (fr) que hi ha a la nostra base de dades?

El disseny d'aquesta consulta tindria aquest aspecte:El resultat d'aquesta consulta és el següent,Desem la consulta amb el nom Llibres_francès.

Consultes de vàries taules

Anant avançant, aquesta modalitat de consulta és exactament el model que hem fet a l'anterior mòdul i que tenia per nom: Llibres per idioma. Si recordem, aquesta consulta feia una pregunta a la base de dades, i més concretament a la taula de Llibres sobre la llengua del llibre.

Les dades de sortida les triem de dues taules, la taula Llibres i la taula Llengua (el camp Llengua que era la paraula completa, no un codi):En aquest cas el resultat de la consulta és el següent i també el desem en la base de dades amb el nom Llibres per idioma,


Consultes de criteris simples i complexos


Els criteris d'una consulta poden ser simples, com la condició “fr”, és a dir, que incloguin un sol aspecte o poden ser més complexes com és el cas de la condició “fr” O “an” , o sigui, que inclogui tant els llibres en francès com els d'anglès, per tant, dos aspectes en una mateixa consulta.

Practiquem les condicions en aquesta consulta i desem-la amb el nom de Llibres per idioma incloent la condició fr O anEl resultat de la consulta serà,Els criteris anomenats O lògics sumen, en aquest cas ens torna com a resposta els de “fr” i també els de “an”, qualsevol dels dos que compleixi la condició serà inclòs en la resposta.


Un exemple dels d´Y lògic seria diferent. En aquest cas la resposta seria positiva només en el cas que tots dos compleixin la condició de forma simultània, considerant el camp autor de la taula Llibres, que sigui major de 100 y menor de 115 ens tornaria com a resultat tot l’ interval entre 101 i 114 en el cas de dades numèriques.

Ho podem comprovar amb la Consulta Y posant com a criteri: <100 Y >115 , amb la vista Disseny que tenim tot seguit,El seu resultat serà:En el cas del criteri O lògic, farem un exemple en el camp Autor plantejant el criteri: <5 O >160 , fet que ens retornaria tant els que siguin menors de 5 com els que siguin majors de 160.

Ho provem i ho desem amb el nom de Consulta OR, amb la vista Disseny següent:El resultat hauria de ser com aquest:Desem tot el treball realitzat en la base de dades amb el nom biblioteca_m5.accbd, en la qual tindrem les consultes que hem anat treballant en el pràctica.