Crear relacions entre taules


A la primera pràctica d'aquest mòdul es va explicar el concepte de relació entre dues taules. Ara es tracta d'anar-ho implementant en el nostre fitxer d'exemple, estudiant les diferents modalitats de relacions i portant-les a la pràctica.

1. Obrim la base de dades biblioteca_m1.accdb i anem a la finestra Taules. Des d’aquesta anem a la icona "Relacions" de la barra d’eines, tal com es pot veure a la imatge següent,

2. S’obre la finestra "Relacions". El primer cop que l'obrim, apareix automàticament aquesta finestra:

Aquesta és la que ens permetrà incorporar a la finestra de les relacions totes les taules (o les consultes) de la nostra base de dades. Cas de que no surti aquesta finestra, la podem activar amb aquest botó:I un cop tenim aquesta finestra a la vista, es tracta de que traspassem totes les taules a l'espai de la finestra de relacions, arrossegant-les o amb el botó Agregar d'aquesta:

3. Quan tenim totes les taules disposades a la finestra Relacions, podem observar una imatge com la següent:

4. A partir d’aquí anirem creant les relacions entre taules per parelles, seleccionant amb el ratolí el camp de la primera taula que volem relacionar amb el camp corresponent a la segona taula i deixant-lo anar sobre aquest segon camp.

Apareix una línia enllaçant ambdues taules amb els símbols que caracteritzen la relació.

S’obre un quadre de diàleg com observem en la imatge següent i comprovem que els camps siguin els que desitgem relacionar. Marquem en la casella Exigir integritat referencial.

Com es pot apreciar, les relacions són totes elles de la modalitat 1 a n, i hi ha dues taules centrals, la de llibres i la de préstecs.


Aquestes taules són les que tindran més moviment, i són les que ocupen el costat n de les relacions de les taules.


En la darrera relació, s'ha entrat a l'apartat de Tipus de combinació, i a la finestra hi podem observar les tres modalitats que permet i que a continuació s'explica:

  • La modalitat 1 el que fa és mostrar només els camps de les dues taules que estiguin relacionats. És a dir, que si una dada de la taula del costat 1 no està relacionat amb la del costat n, aquesta dada no la mostrarà la relació creada.
  • La segona opció mostrarà tots els registres d'una de les taules (Autors) i de l'altra taula només els registres que estiguin relacionats.
  • La tercera opció farà al revés, mostrarà tots els registres de la segona taula (Préstecs) i de la primera només els que estiguin relacionats amb algun registre de l'altra.

Quan haurem seguit tot el procés de creació de relacions entre les taules hem de tenir una imatge de la finestra Relacions com la següent:

Desem el treball que després utilitzarem en la base de dades per a la creació d’altres objectes.