Entendre el concepte d’índex

Un índex és una ordenació que es fa de les dades d'una taula a partir d'un camp determinat. L'índex afecta a un o diferents camps d'una taula, tal com s'explica a continuació.

En el pràctica 3 d'aquest mateix mòdul s'ha parlat de la importància d'indexar les dades per tal que el programa Microsoft Access pugui després fer recerques de forma més ràpida.

Els programes de bases de dades en general utilitzen els indexats com un element d'optimització de la forma com es desa la informació i per fer-la accessible més ràpidament.

Un índex ajuda a Microsoft Access 2010 a trobar i ordenar registres de forma més ràpida. El programa utilitza els índexs d'una taula com s'utilitza un índex d'un llibre: per trobar dades, busca la posició de les dades en l'índex. Podeu crear índexs basats en un camp únic o en camps múltiples. Els índexs de camps múltiples permeten distingir entre registres en què el primer camp pot tenir el mateix valor

Des del disseny d'una taula podem designar quins han de ser els camps que han de tenir índex. No convé abusar de l'indexat, ja què pot alentir el procés de dades i el funcionament de la base fer-se més feixuc.

Aquesta imatge presenta els índexs creats en una taula Alumnes del nostre exemple i que s'explicarà en el proper pràctica: