Emprar l’analitzador de base de dades

Aquest apartat tracta sobre un assistent que ens ajuda a fer un disseny més acurat de la informació que contenen les taules i millorar l'estructura de la base de dades.

Es parteix de l'estudi de les taules. Quan es troba amb un camp amb moltes dades repetides ens proposarà la creació d'una taula secundària relacionada amb l'anterior: a la taula secundària estarà desada la informació llarga i a la principal hi haurà els codis de relació. A més a més ens crearà una consulta que unirà totes dues taules i mostrarà la informació associada tota junta.

L´opció del menú per accedir-hi la tenim a: Eines > Analitzar, i ens permet una anàlisi de Taules, Rendiment i Documentador, que ara explicarem detalladament:La següent imatge presenta la primera finestra de l'assistent que ens ajudarà a dissenyar més acuradament la nostra base de dades:En aquesta imatge es pot observar l'explicació bàsica, ens presenta un problema i a la següent ens en presenta la solució:L’assistent pot fer alguna millora, fent un repàs de les taules i revisant les relacions entre els seus camps:En el fitxer d’exemple biblioteca, la taula Alumnes és la que conté un camp repetit moltes vegades, concretament el camp població, amb aquest podem posar en pràctica la funció:Si es vol trencar aquest cas, el que es pot fer és triar entre una decisió automàtica o una de manual. Per exemple, si ho fem manualment, desmuntem la taula original i en crearem una altra relacionada a la que li donem per nom població, tal com es pot veure en la següent imatge:

Cas de voler deixar decidir al mateix programa, la proposta que ens fa és més complexa, tal com podem observar en al següent imatge:

Seguint els passos de l'assistent, finalment tindrem l'optimització desitjada.

Aquesta opció del menú Eines > Analitzar, també en té d'altres molt interessants com la Eines > Analitzar Rendiment.

Si triem aquesta opció, ens permetrà després escollir una taula, per exemple, si provem amb la taula Autors:Ens permetrà seguir unes recomanacions, suggeriments, idees o informació sobre la resolució de problemes que podem aplicar a les taules, tal com es veu a la darrera imatge: