Documentar les relacions realitzades mitjançant la utilitat adequada

Per ajudar-nos en l'anàlisi dels elements que tenim creats existeix dins del programa Access 2010 una eina que s’anomena Documentador.

Obrim la base de dades biblioteca_m2.mbd i anem a Eines > Analitzar > Documentador.

Quan activem el menú, ens apareix aquesta finestra:

Dins d'aquí podem detallar de quins elements del programa ens ha de fer l'anàlisi o documentació.

Seleccionem les relacions, triant la pestanya Base de dades actual, però ho podríem fer de tots els objectes de la base de dades amb les seves respectives pestanyes.

Se’ns genera un informe amb les dades principals de les relacions, tal com es pot veure en aquestes imatges:

Un cop en pantalla, es pot desar com a taula o simplement imprimir aquesta informació i no desar-la.

És una opció molt interessant que ens dóna ajut i informació sobre tots els elements de la nostra base de dades, doncs en aquest exemple, s'ha triat només les relacions, però es poden triar tots els objectes de la mateixa: