Modificar el disseny d'una taula


Les taules es poden crear amb l'assistent o directament des del mode Disseny.

Aquesta darrera opció també serveix per fer canvis en l'estructura de la taula una vegada està feta. És aconsellable no modificar massa el disseny de les taules un cop les tenim fetes i amb dades introduïdes, perquè això ens pot provocar problemes de pèrdua d'informació.

Per accedir a modificar una taula ho podem fer mitjançant el botó disseny o amb el botó dret del ratolí.

En el nostre exemple, practicarem amb la taula Alumnes de la base de dades de l'exemple biblioteca_m1.accdb:

Un cop hem accedit al disseny de la taula Alumnes, en ella podem fer diferents canvis modificant els següents elements:

  • Els tipus de camp.
  • El nom del camp.
  • Convertir un camp en clau o treure-li aquesta condició.
  • Les propietats de cadascun dels camps.

Es pot accedir al mode Disseny:

i accedir a les propietats dels diferents camps de les taules com podeu comprovar en la imatge següent:Per tant, podem fer molts canvis en el disseny d'una taula, així podrem canviar, tal com s'ha esmentat més amunt, però cal advertir que:

• El tipus de camp. En aquest cas, ens pot donar problemes, doncs si assignem un camp tipus numèric i el seu contingut és alfanumèric (lletres o números i lletres barrejades), podem perdre la informació amb el canvi.

• En el cas dels canvis en els noms dels camps, si hi ha elements que fan referència a aquest camp, com consultes, formularis i informes, si els canviem, deixaran de funcionar.

• Els canvis en els camps clau, també ens poden donar problemes: si formen part d'una relació podem arribar a desfer-la.


• El cas dels canvis de les propietats dels camps, cal anar amb cura quan hi ha dades contingudes doncs podem infringir regles preestablertes i crear errades.

Un exemple de modificació de camps d’una taula es proposa en la imatge següent, en la taula Alumnes, es fa un canvi en el camp Codi Postal, treballem amb la taula en la vista Disseny, seleccionem el camp i modifiquem “Tamaño del campo”, deixant-lo en 5 i “Formato” donant la forma 00000 , al final ho desem.

Aquest canvi ens permet controlar la mida i el format de les dades introduïdes en aquest camp. També hi podem afegir un text de validació, p.e. “El codi postal ha de tenir 5 dígits.”

En aquesta cas concret, només pel fet de posar un format amb 00000 ja no deixa posar més de cinc números en aquest camp.

Per tant els canvis en el disseny s'aconsella fer-los en les etapes inicials del disseny, doncs quan les dades estiguin ja incorporades a les taules, correm el risc de crear errades diverses amb elles.