Emprar la cerca de dades dins d'una taula


Una taula pot contenir molta informació i de vegades és complicat trobar-la. El programa Microsoft Access 2010 té diferents formes de fer cerca d'informacions dins de les taules.

En l’exemple anomenat biblioteca_m1.accdb, per treballar amb aquesta opció, entrem en la taula Llibres, que és la que conté més dades.

Per trobar una determinada informació dins de les dades d'una taula disposem de força eines de cerca que ens ajudaran.

Obrim la taula Llibres com es mostra en la imatge següent:


{{ :pas:actic:c7n3mso2003:imatges_m1:m01p05.jpg |


Podem cercar informació de dues formes:

  • Clicant la icona present en la barra d’eines amb la forma d'uns prismàtics.
  • Entrant en el menú, Edició | Cercar (Ctrl+B).

Sigui d'una forma o de l'altra, arribarem a un mateix lloc, i aquest és la finestra següent:Quan fem clic al botó Buscar Siguiente, el cursor ens mostrarà el proper registre que compleix la condició assenyalada:Si anem saltant, amb el botó Buscar Siguiente, va seguint tots els registres que compleixen aquesta condició fins que arribem a la darrera, que mostrarà la finestra:Si no funciona, recordeu que prèviament cal fer un clic a la columna que conté la informació que busquem.

Altres funcions de cerca les teniu al mateix grup del menú del programa, i són concretament les de Reemplaçar i la d’Anar a… que es poden veure a la següent imatge: