Fixar columnes de dades.

Es poden immobilitzar una o més columnes d'un full de dades de tal manera que sempre es trobin més a l'esquerra i siguin visibles en tot moment amb total independència del lloc de desplaçament.

A la figura s'han fixat les tres primeres columnes “Títol”, “Autor” i “Editorial”.

El procediment és el següent :

  • Obrim la taula Llibres.
  • Seleccionem les columnes desitjades que volem immobilitzar.
  • Apliquem l'opció des del menú contextual del ratolí com veiem a la imatge superior: "Immobilitzar camps".
  • Per alliberar les columnes, fem el mateix triant l'opció complementària de Alliberar totes les columnes.