Amagar columnes de dades.

Microsoft Access disposa d'una opció que ens permet amagar/visualitzar columnes d'una taula de dades. Pot ser interessant quan no és necessari que es mostri tota la informació i la visió de part d'aquesta destorba.

Si seleccionem un o més camps, activant el menú contextual, tenim l'opció d'Amagar a la vista:

A partir d'aquest moment, els camps Data Entrada i Comentaris deixen de visualitzar-se:

Si volem tornar a mostrar de nou tots els camps prèviament ocultats, repetirem el procés, amb el menú secundari del ratolí, Mostrar camps:

Com podem comprovar, aquesta opció ens mostra el llistat de tots els camps i els que es troben ocults apareixen sense seleccionar. Si volem que es tornin visibles només haurem de tornar-los a seleccionar de nou.