Emprar diferents tipus de filtre.

A continuació es visualitzen exemples d'aplicació dels diferents tipus de filtres: Per selecció, per formulari i avançat.

Filtre per selecció.

Es tracta del més senzill. En aquesta imatge es proposa la cerca dels llibres de Edicions 62 fet per selecció:

Com podem apreciar, ens permet triar entre varies opcions, que sigui igual a la paraula, que la contingui o que no la contingui.

El resultat serà:

Un altra forma de fer el mateix és prèviament seleccionem la columna que contingui el camp Editorial i fem clic a la icona del filtre, ens mostrarà les opcions:

Un cop executem, el resultat serà aquest:

Aquest filtre executat és pot ocultar i mostrar amb l'ús del botó d'Alternar filtre:

Filtre per formulari.

Es tracta d'una altra forma senzilla de fer filtres.

Per accedir-hi:

Cada camp mostra un desplegable el qual ens permetrà triar una opció de contingut, en el nostre exemple, 62:

Ara només ens quedaria que executar el filtre:

I els resultats d'aquest serien els mateixos que ja hem vist abans amb l'altre sistema.

Filtre avançat.

Mitjançant aquest filtre podem concretar amb més detall la cerca. A través de les figures següents es presenta la cerca dels llibres d'edicions 62 editats abans de l'any 2000.

Accedirem al filtre des del lloc que ja coneixem:

Una vegada seleccionat ens apareix la següent finestra.

A la part inferior hem d'afegir els camps Editorial i Any Edició i les dades que fixaran la cerca, 62 i <2000 (menys de..).

Per aplicar el filtre creat ho hem de fer així:

Una vegada definit aplicat aquest, se'ns visualitzarà els registres que compleixen amb els criteris: