El full de càlcul com a base de dades

Tot i que els fulls de càlcul no és el programa específicament dissenyat per al treball amb bases de dades, sí que té eines que permeten utilitzar-ho com a tal i algunes d'aquestes eines són les que es veurem en aquest mòdul.

Partim de la base en que tenim unes dades que es poden posar totes en una mateixa taula, en forma de llistes, i que no hi ha dades relacionals entre taules. Per a base de dades més complexes, i on es requereix treure informes, cal adreçar-se a la competència 7.

En aquest cas, cada fila del full de càlcul representa un registre, i cada columna un camp.

Per a gestionar la base de dades, podrem ordenar per algun camp -recordeu d'estendre la selecció per tal de conservar les files (registres)-, filtrar per valors, o fer cerques dins un camp o dins tota la base de dades.

En particular, quan es vol crear una nova taula, prenent uns valors específics de la taula de dades, és especialment útil la funció CONSULTAV(), la qual podeu veure tota la documentació aquí.