Imprimir imatges fixes

Un cop tenim el fitxer d'imatge, el qual hem pogut modificar mitjançant un programa de retoc fotogràfic, el que volem és imprimir, habitualment en paper, el nostre resultat.

Penseu en quin suport teniu (Paper normal, fotogràfic, setinat, brillant…) i quin ús li voldreu donar. Aquestes opcions s'hauran de configurar dins el menú de configuració de la vostra impressora.

Impressió

Anem al menú Fitxer, i primer triem Preparació de la pàgina (si la volem en horitzontal) i a continuació a imprimir.


Finalment en aquest vídeo podeu veure una seqüència del procés: