Configurar dimensions, format i colors de nous fitxers

Obrir un arxiu i examinar-lo

Suposeu que ja teniu al vostre disc dur els arxius corresponents a la feina per fer. Primer us caldrà donar un cop d'ull general a tots, i caldrà localitzar-los físicament. Hi ha una eina pròpia dins el programari que fa aquesta funció de navegació i localització d'imatges al directori seleccionat. Si més no, per certificar que es tracta d'una imatge específica i cercada.

Començant a partir d'una imatge és una mica més senzill explicar alguns conceptes, que no haver de partir des de zero.

En cas que no disposeu de cap imatge ara mateix al vostre disc dur, tot i que a l'apartat 2.1.3 es parla d'on localitzar arxius d'imatge per internet, ara podem solucionar el conflicte de manera més ràpida.

La forma més senzilla de treballar amb un fitxer d'imatge al vostre disc dur és fent-hi clic a una imatge que localitzeu per internet, on s'indica des d'aquí mateix amb el botó dret del ratolí. Quan aparegui el menú contextual, seleccioneu l'opció que diu “Anomena i desa l'enllaç”, i deseu-les tot seguit al directori que vulgueu del vostre disc dur.

Obriu el programa GIMP a través d'Inici/Programes/Gimp, o directament fent un doble clic de ratolí a la icona d'accés directe de l'escriptori ( si l'heu creada quan heu realitzat la instal·lació ).

Seleccioneu l'eina Fitxer/Obre

S'obrirà una finestra nova amb una aplicació de navegació. Feu clic a la banda de l'esquerra, als directoris i/o carpetes (és el mateix) fins a accedir a l'arxiu que us heu baixat al vostre disc dur.

En el cas que us pugui interessar guardar una drecera a la carpeta seleccionada, que veieu que surt per defecte com a subdirectori a la part superior podeu afegir-la fent clic al menú superior, a una carpeta,

fent clic a la part inferior, a Afegeix.

Apareixerà a la part esquerra una nova carpeta d'accés directe:

Un cop determinats els millors ajustaments de navegació per a les carpetes (sempre podreu modificar-los), procediu a fer clic damunt un dels arxius baixats. Us apareixerà a la dreta la seva imatge en miniatura, així com els trets bàsics que el componen:

Finalment, per obrir de forma definitiva una imatge, en tota la seva extensió, feu clic a:

Navegueu ara dins l'arxiu augmentant la visió d'algunes de les seves parts. Pot fer-se amb diferents eines i procediments.

Feu servir l'eina de percentatge d'augment que trobareu a la part inferior de la finestra nova que teniu oberta, amb la visió completa de l'arxiu. Proveu diversos percentatges:

També teniu una altra opció per modificar el percentatge de visió, que és acudir al menú Visualitza/Finestra de navegació:

S'obrirà una nova finestra interactiva, on podreu aplicar un determinat nivell de visió i navegació lliscant el ratolí per dins d'aquesta finestra o fent lliscar el nivell de zoom a la part inferior.

B.-Informació sobre l'arxiu

Deseu la imatge rosa.xcf a la vostra carpeta de treball del disc dur. Obriu-la amb el GIMP i poseu el punter del ratolí damunt la imatge. A diferents parts de la finestra, apareixen dades significatives de la imatge: rosa.xcf (nom del fitxer), 400 (píxels d'amplada), 300 (píxels d'alçada), 359, 162 (coordenades de posició actual del cursor), px (unitat de mesura), 100% (escala), 945 KBytes (memòria RAM que necessita la imatge).

Podeu accedir a altres informacions de la imatge al menú Imatge / Propietats de la imatge:

Els fitxers *.xcf són propis del GIMP. Contenen tota la informació de la imatge, i a més, poden emmagatzemar altres informacions addicionals útils per al GIMP, com per exemple, informacions relatives a les capes. Per tant, i per regla general, quan necessiteu desar una imatge per seguir treballant amb ella més endavant, la millor opció és utilitzar el format *.xcf.

Una altra cosa serà compartir arxius a la xarxa, on el format *.jpg, com veurem, serà el més adient.

C.- Creació d'un arxiu nou

Per a la creació d'un nou arxiu mirarem de seguir les passes ara descrites, tot parant atenció en la variabilitat que pot existir en funció de les necessitats que es persegueixin.

Crearem un nou arxiu des de:

Les possibilitats que trobarem seran diverses:

- Al primer apartat de “plantilla”, al desplegable, podem triar un document de mides 640×480 píxels o bé de 800×600 si volem treballar a pantalla completa. En cas que es vulgui treballar per a impressió podem seleccionar un document A4. Les peculiaritats de cada arxiu ja estan definides.

- En l'apartat de ” mides de la imatge ” podem seleccionar el tamany en píxels que creiem convenient, si sabem d'antuvi les mides a fer servir. Si no sabem el treball en píxels, podem sempre crear un de 800×600 per poder retallar-lo amb posterioritat.

- Les unitats de mesura més normals en formats digitals són “píxels”, donada la seva coincidència amb els “píxels” o mesura de la pantalla. És una unitat de referència prou ajustada i comuna.

- En fer un clic sobre “opcions avançades” s'obren noves opcions que, per defecte, no cal tocar, i que veurem amb més detall en els apartats 1.6