Ús del calendari

Pràctiques

  • Pràctica 1: Programar una cita al calendari i modificar les vistes del calendari (diària, setmanal, mensual)
  • Pràctica 2: Definir una cita periòdica
  • Pràctica 3: Configurar una alarma per a una cita
  • Pràctica 4: Configurar el calendari amb dies laborables i no laborables i configurar un horari laboral
  • Pràctica 5: Modificar prioritats a cites i convocar reunions.