Entendre el concepte de correu electrònic

Autor: Everaldo Coelho

En anglès email o e-mail, el correu electrònic és un sistema que permet intercanviar missatges fent servir eines de comunicació electrònica. És ràpid i eficaç i permet l'enviament i la recepció de documents digitals a través d'Internet. L'ús del correu electrònic permet a les persones usuàries comunicar-se entre si de forma gairebé instantània (tot i que tècnicament els correus poden trigar algunes hores en ser distribuïts correctament, fet que s'ha de tenir en compte).

Avui en dia es tracta d'un mitjà de comunicació molt popular, i el seu ús abasta els àmbits laborals i també personals. Cal tenir en compte que el seu cost és molt baix, i fins i tot inexistent, fet pel qual administracions, empreses, entitats i ciutadania fan servir aquest sistema de comunicació de forma massiva.

L'intercanvi de missatges es produeix gràcies a l'existència de les adreces de correu que poden ser personals o institucionals o corporatives.

Una adreça de correu electrònic està formada per tres components:

  • el nom de la bústia de correu o part local de l'adreça (sovint és el nom de l'usuari de la bústia),
  • el signe arrova (@),
  • el nom del domini que fa servir el sistema.

Per exemple, una adreça de correu electrònic del Departament d'Educació podria ser:

 nom@xtec.cat

A Internet hi ha un munt de serveis de correu electrònic gratuït, però és habitual que les institucions, entitats i empreses organitzin el seu propi sistema (com és el cas del Departament d'Educació de la Generalitat) per tenir més garanties de qualitat i seguretat del servei.

Podeu ampliar aquesta informació: Guia d'ús del correu electrònic (Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya)