Conèixer els recursos que ofereix Internet

Gràcies a Internet, tenim accés a un important ventall de recursos, d'entre els quals destacarem:

 • Obtenir informació de diferent tipologia:
  • D´institucions públiques i organitzacions i empreses públiques i privades.
  • De diferents persones.
  • De diferents serveis de la societat de consum.
  • De fonts de coneixement: diccionaris, enciclopèdies, articles, tesis, investigacions, mapes, etc.
  • Culturals i d'oci: música, cinema, llibres, etc.
  • Accedir als mitjans de comunicació: formats digitals de premsa, televisió, ràdio, etc.
 • Publicar informació.
  • Difondre informació personal, reflexions, idees, etc. en qualsevol format.
  • Distribuir coneixements.
 • Comunicar-nos amb d'altres persones i institucions.
  • Intercanviar informació personal o d'altres tipus, de forma pública o privada.
  • Treballar de forma col·laborativa.
  • Participar a xarxes socials.
 • Accedir i oferir diferents tipus de serveis i productes.
  • Compra i venda i accés de pagament o gratuït a determinats serveis i productes.
  • Realització de tràmits i gestions amb institucions.
  • Jugar.
 • Generar documentació i treballar en línia.
  • Crear, editar i emmagatzemar diferents tipologies de documents per a ús personal i/o professional, compartit o individual.