Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pas:actic:c3n1:modul_1:practica_3 [2013/04/21 22:16]
esubias [Com funciona Internet?]
pas:actic:c3n1:modul_1:practica_3 [2014/08/06 13:18] (actual)
Línia 26: Línia 26:
  
 **Serveis**:​ **Serveis**:​
-A través d'​Internet i dels seus protocols, podem accedir a múltiples utilitats i serveis. D'​entre els més coneguts, trobem el correu electrònic i les llistes de distribució,​ la comunicació instantània (el xat, la conferència,​ la videoconferència),​ els taulers d'​anuncis i fòrums, etc. +A través d'​Internet i dels seus protocols, podem accedir a múltiples utilitats i serveis. D'​entre els més coneguts, trobem el correu electrònic i les llistes de distribució,​ la comunicació instantània (el xat, la conferència,​ la videoconferència),​ els taulers d'​anuncis i fòrums, etc. 
-==== Com funciona Internet? ==== +
- +
-La xarxa està formada per **milers d'​ordinadors** que es connecten entre si mitjançant eines molt diverses: línies telefòniques convencionals,​ xarxes locals, línies de fibra òptica, enllaços per ràdio, satèl·lits... En tots aquests ordinadors s'​utilitza un protocol anomenat TCP/IP, que consisteix en un sistema d'​identificació de les estacions i un mètode per a la transmissió de la informació. +
- +
-Cada ordinador present a la xarxa té una "​matrícula"​ numèrica que l'​identifica de manera única. Aquest identificador,​ anomenat **adreça IP**, s'​acostuma a escriure descompost en 4 números separats per un punt. Per exemple 213.176.151.18. +
- +
-L'​assignació d'​adreces IP pot comparar-se a la dels números telefònics:​ tots els telèfons d'una zona geogràfica comparteixen el mateix prefix, i en un mateix barri o localitat els números acostumen a començar per les mateixes xifres. En el cas de les adreces IP, hi ha també una jerarquia de xarxes i subxarxes. +
- +
-Els ordinadors que estan connectats permanentment a la xarxa tenen una adreça IP fixa, mentre que els que ho fan esporàdicament (per exemple, quan truquem des del nostre ordinador amb un "​módem"​ o des d'un ordinador de la xarxa amb "​router"​) se'ls assigna un número diferent en cada connexió. +
- +
-==== Què ens ofereix Internet? ==== +
- +
-Internet ens ofereix tot un món d'​**informació** i de **serveis**. ​  +
- +
-**Informació**:​ +
-Podem accedir a multitud d'​informació multiformat (també coneguda com la "​teranyina de documents"​). Gràcies a la col·laboració de persones i  d´institucions,​ són moltes les prestacions que ens ofereix aquesta eina: informació d'​entitats públiques i privades (governs, empreses, entitats sense ànim de lucre), de persones, productes, serveis... no hi ha límit.  +
- +
-**Serveis**:​ +
-A través d'​Internet i dels seus protocols, podem accedir a múltiples utilitats i serveis. D'​entre els més coneguts, trobem el correu electrònic i les llistes de distribució,​ la comunicació instantània (el xat, la conferència,​ la videoconferència),​ els taulers d'​anuncis i fòrums, etc.+