Conèixer com funciona i quines utilitats permet Internet.

Com funciona Internet?

La xarxa està formada per milers d'ordinadors que es connecten entre si mitjançant eines molt diverses: línies telefòniques convencionals, xarxes locals, línies de fibra òptica, enllaços per ràdio, satèl·lits… En tots aquests ordinadors s'utilitza un protocol anomenat TCP/IP, que consisteix en un sistema d'identificació de les estacions i un mètode per a la transmissió de la informació.

Cada ordinador present a la xarxa té una "matrícula" numèrica que l'identifica de manera única. Aquest identificador, anomenat adreça IP, s'acostuma a escriure descompost en 4 números separats per un punt. Per exemple 213.176.151.18.

L'assignació d'adreces IP pot comparar-se a la dels números telefònics: tots els telèfons d'una zona geogràfica comparteixen el mateix prefix, i en un mateix barri o localitat els números acostumen a començar per les mateixes xifres. En el cas de les adreces IP, hi ha també una jerarquia de xarxes i subxarxes.

Els ordinadors que estan connectats permanentment a la xarxa tenen una adreça IP fixa, mentre que els que ho fan esporàdicament (per exemple, quan truquem des del nostre ordinador amb un "módem" o des d'un ordinador de la xarxa amb "router") se'ls assigna un número diferent en cada connexió.

Ampliem aquesta informació amb un vídeo (subtitulat en català).

Què ens ofereix Internet?

Internet ens ofereix tot un món d'informació i de serveis.

Informació: Podem accedir a multitud d'informació multiformat (també coneguda com la "teranyina de documents"). Gràcies a la col·laboració de persones i d´institucions, són moltes les prestacions que ens ofereix aquesta eina: informació d'entitats públiques i privades (governs, empreses, entitats sense ànim de lucre), de persones, productes, serveis… no hi ha límit.

Serveis: A través d'Internet i dels seus protocols, podem accedir a múltiples utilitats i serveis. D'entre els més coneguts, trobem el correu electrònic i les llistes de distribució, la comunicació instantània (el xat, la conferència, la videoconferència), els taulers d'anuncis i fòrums, etc.