Entendre el concepte de web

WWW Autor: Sergio Sanchez

La Xarxa Global Mundial (World Wide Web) és un sistema d´informació que vincula documents i els enllaça, de manera que hi puguem accedir a través d'Internet.

Gràcies a les aplicacions que anomenem navegadors podem visualitzar aquesta informació, a través dels sites o espais web, que estan formats per un conjunt de pàgines web. Podem navegar per Internet a través dels hiperenllaços que aquestes web ens ofereixen.

La primera web va ser generada l'any 1989 per Tim Berners-Lee i per Robert Cailliau, a Suïssa. Des d'aquell moment, diferents persones liderades per Berners-Lee han treballat per tal de desenvolupar el que s'anomena "estàndards web" (uns protocols que contribueixen a la generació de les pàgines web, de manera que siguin accessibles a través dels sistemes informàtics a nivell mundial).

Nota!: El World Wide Web és un consorci que vetlla per optimitzar la web i les seves funcionalitats.

Què és un web?

Un web o una pàgina web és un espai a Internet que ofereix serveis i informació en forma de text, d'hipertext i/o multimèdia (imatge, àudio, vídeo, etc). Tot simplificant, podríem dir que el web és un fòrum d'informació, de comerç, de comunicació i de coneixement col·lectiu.