Què és Internet?

Des del punt de vista tecnològic, Internet és una xarxa de comunicacions que posa en contacte milions de sistemes informàtics, repartits per tot el planeta.

Gràcies a aquesta multitud d'ordinadors que estan connectats entre si, a través d'Internet podem accedir a una enorme quantitat d'informació en diferents formats: text, imatges, imatges en moviment, àudio, vídeo, etc.

Internet és una xarxa pública i global, i està descentralitzada: multitud de sistemes arreu del món ofereixen la informació que està a disposició (amb o sense limitacions) a través de la xarxa mundial.

Aquesta interconnexió de sistemes es realitza seguint unes normes o protocols. Dos dels més importants són:

  • TPC: protocol de control de transmissió.
  • IP: Protocol d'Internet.

Dit d'una manera més senzilla: en aquesta immensa xarxa hi ha elements encarregats del transport i l'ordenació del trànsit, i d'altres dedicats a la producció, l'edició i l'emmagatzematge de materials.

L'origen d'Internet

El primer pas cap al que avui coneixem com a Internet es va donar l'any 1969 als Estats Units amb el projecte ARPANET. Fins aquell moment les xarxes telemàtiques connectaven amb un gran ordinador o "cervell" central que subministrava tota la informació a tota la xarxa.

ARPANET, projecte en el que inicialment van participar tres universitats de Califòrnia i una de Utah, va descentralitzar la xarxa, de manera que els diferents ordinadors interconnectats disposaven de la informació disponible. Si una de les màquines fallava, la resta podia continuar operant i subministrant les dades.

El sistema operatiu UNIX, desenvolupat a la universitat de Berkeley (Califòrnia) el 1980, incorporava les dues aportacions més significatives d'ARPANET: la transmissió de dades "per paquets" i la possibilitat de canviar sobre la marxa les rutes que han de seguir aquests paquets. La connexió de les xarxes d'ordinadors de les universitats i els centres de recerca, basats en el sistema UNIX, va ser l'origen del que avui és Internet.