Conèixer l'entorn del sistema operatiu

Sigui quin sigui el sistema operatiu que fem servir en el nostre ordinador, hi ha un seguit de característiques que són comunes. Ens centrarem en els sistemes "Windows" i "Linux", que són els més habituals en el nostre àmbit de treball.


  • L'escriptori:

És l'espai que se'ns presenta en arrencar el sistema operatiu. Hi trobarem diferents icones que apunten als arxius, a les carpetes o a les diferents aplicacions instal·lades, encara que no necessàriament. És habitual que els usuaris personalitzin l'escriptori del seu ordinador (afegint o esborrant icones o emprant una imatge de fons, per exemple). Quan fem un "doble clic" sobre la icona amb el botó esquerre del ratolí (o assenyalant la icona amb el ratolí i prement la tecla "enter"), s'obre el programa associat (ja sigui el navegador que ens ajuda a anar d'un arxiu a un altre, d'una carpeta a una altra; o bé una aplicació específica d'un programa o del propi sistema operatiu).


*Escriptori "Linkat":


*Escriptori "Windows":  • La barra de tasques:

En la part alta de l'escriptori "Linkat" i en la part baixa del de "Windows", trobem la barra de tasques. Aquest element ens serveix per accedir de forma ràpida a les diferents aplicacions del sistema operatiu i també als programes que estan instal·lats a la màquina (a través dels menús, que tot seguit descriurem). A més a més, la barra sol presentar informació relativa a l'estat de la connexió a Internet, la data i l'hora actuals del sistema operatiu, l'estat del programari de protecció de l'ordinador -antivirus, "firefox", tallafocs-, i d'altres elements que cada usuari pot configurar (afegint o eliminant elements).


  • Els menús:

Aquests elements estan presents en molts dels programes que farem servir. Es tracta de quadres -en general desplegables, és a dir, ampliables en forma de cascada- que ens ofereixen l'accés directe a un programa o a una funció determinada del sistema o del programa en el qual s'ubiquen. En combinació amb el ratolí (la forma més ràpida) o amb el teclat (una mica més entretingut), els menús són un dels elements principals del sistema operatiu i del programari instal·lat.


*Menú "Linkat":


*Menú "Windows":


  • Les finestres i les icones:

Anomenem finestres a aquells elements que tenen forma de finestra i que ens presenten en el seu interior determinades icones que ens donen, de la mateixa manera que ho fan els menús, accés directe a determinades funcions, aplicacions o arxius de l'ordinador. Quan fem un doble clic amb el botó esquerre del ratolí, la funció s'activa i s'obre el programa que està associat amb aquella funció o aplicació.


*Finestres i icones "Linkat":


*Finestres i icones "Windows":