Entendre el concepte de programari de propietat i programari lliure

En funció de la llicència de propietat amb la qual han estat creats, existeixen dos tipus de programari:

  • Programari de propietat. Aquests programes han estat dissenyats, elaborats i distribuïts per una persona o companyia que conserva els seus drets de propietat. Realitzar còpies o instal·lacions sense el permís del propietari -amb l'excepció de la còpia per a ús personal- no és legal.
  • Programari lliure. Els programes es poden considerar lliures si compleixen amb quatre llibertats: llibertat d'executar-lo per a qualsevol propòsit, llibertat de veure com funciona i adaptar-lo a les pròpies necessitats, la llibertat de redistribuir-ne còpies i la llibertat de millorar-lo i redistribuir-lo.


Si voleu ampliar aquest punt, podeu consultar l'apartat Diferenciar entre programari lliure i programari de propietat.