Diferenciar entre programari lliure i programari de propietat

Existeixen dues classes de programari (independentment de la seva funcionalitat) en funció de la llicència de propietat amb la qual han estat creats.


Programari de propietat:

Es tracta de programes que han estat dissenyats, elaborats i distribuïts per una persona o companyia que conserva els seus drets de propietat. Realitzar-ne còpies o instal·lacions sense el permís del propietari (amb l'excepció de la còpia per a ús personal) no és legal. Habitualment, en realitzar la instal·lació del programa en l'ordinador, la llicència general d'ús es presenta de tal manera que l'usuari ha d'acceptar les condicions de forma explícita abans de poder gaudir de l'ús del programa. Alguns exemples són: el programari de "Microsoft", el d'"Adobe", el d'"Hp", etc. El fet que el programa sigui gratuït, no implica necessàriament que sigui lliure (per exemple, "Acrobat Reader" no és programari lliure, tot i que es distribueix de forma gratuïta)


Programari lliure:

Es considera lliure si permet les quatre llibertats definides per la "Free Software Foundation":

  • La llibertat d'executar el programa per qualsevol propòsit (llibertat 0).
  • La llibertat de veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats pròpies (llibertat 1). L'accés al codi font és un requisit.
  • La llibertat de redistribuir còpies (llibertat 2)
  • La llibertat de millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb les millores realitzades, per tal que tota la comunitat se'n pugui beneficiar (llibertat 3). Igual que a la llibertat 1, l'accés al codi font és un requisit.