Conèixer els diferents tipus de llicències

El tipus de llicència a aplicar sobre un producte ve determinat pels permisos que el seu creador/a vol atorgar als seus usuaris i usuàries.

La llicència més restrictiva és el conegut "copyright", el qual determina que tots els drets de l'obra llicenciada estiguin reservats impedint-ne la reproducció, transformació o publicació per terceres persones sense un permís escrit.

Les llicències menys restrictives van sorgir amb l'objectiu que els creadors i creadores, sense perdre els drets d'autoria, poguessin permetre certs usos seleccionats de les seves obres. En aquest sentit, cal destacar el paper de l'organització Creative Commons la qual permet que els autors i autores dotin a les seves obres d'unes llicències personalitzades, les quals engloben un gran ventall des de "tots els drets reservats" a "cap dret reservat", passant per multitud de petites opcions específiques.


Si esteu interessats en profunditzar en les llicències ofertes per "Creative Commons", podeu consultar l'article de la "Viquipèdia" a http://ca.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons.