Entendre el concepte d'ordinador

Es defineix l'ordinador com aquell aparell que manipula dades seguint una cadena d'instruccions.

Actualment, entre els ordinadors més habituals, hi trobem els següents:

Ordinadors de sobretaula. Són ordinadors que estan dissenyats amb l'objectiu d'estar localitzats en un espai permanent. Necessita una sèries de perifèrics connectats a ell per funcionar de manera òptima (teclat, ratolí, monitor…).

Ordinadors portàtils i ultralleugers. Són ordinadors específicament dissenyats per ser traslladats d'un espai a un altre, que porten integrat tot allò necessari per funcionar de manera òptima sense necessitat de connectar-hi perifèrics. Consta d'una bateria la qual li dóna autonomia per treballar de manera aïllada del corrent elèctric durant unes hores.

Tauletes tàctils. Es tracta d'una modalitat d'ordinador portàtil dotat d'una pantalla tàctic. S'utilitza habitualment un estilet, una vara semblant a un bolígraf modern que permet interactuar amb la màquina d'una manera efectiva.

PDA o Assistent Digital Personal (de l'anglès "Personal Digital Assistant"). Malgrat que, en els seus orígens, aquest petit ordinador complia específicament les funcions d'agenda electrònica, actualment permet realitzar nombroses funcions alternatives (escoltar música, consultar el correu electrònic…). En alguns centres educatius es fa servir a l'hora de confirmar l'assistència de l'alumnat. La informació introduïda pel professor/a arriba automàticament a secretaria, qui fa les gestions oportunes (avisar a les famílies, per exemple).

Lector de llibres electrònic. El lector de llibres electrònic o e-reader és un dispositiu que permet llegir e-books o llibres electrònics. D'aquesta manera, no s'ha de confondre el dispositiu de lectura (e-reader) amb el contingut digital d'aquest (e-book).

Televisió intel·ligent. Aquest terme fa referència a les possibilitats de la integració d'Internet dins dels serveis de televisió, creant una televisió digital també coneguda com Smart TV o Televisió híbrida. La Televisió intel·ligent permet que els usuaris emprin els seus dispositius per a cercar continguts, com poden ser pel·lícules o sèries.

Telèfon intel·ligent. Es tracta d'un ordinador de butxaca que permet realitzar funcions de telefonia i que també pot ser anomenat Smartphone. Té el seu propi sistema operatiu, el qual li permet instal·lar aplicacions. Per conèixer més sobre la història dels telefòns intel·ligents es pot visitar l'article relacionat de la Viquipèdia.