Accés segur a xarxes públiques

Algunes ciutats estan essent conscients de l'interès ciutadà en referència a l'existència de xarxes lliures d'accés a Internet, que facilitin un accés gratuït i qualitatiu que permeti als ciutadans i ciutadanes desplegar les seves competències digitals al llarg del territori. Un exemple d'iniciativa d'aquest tipus és Barcelona Wifi, un servei ofert per l’Ajuntament de Barcelona que permet connectar-se a Internet a través de punts d’accés WiFi ubicats en diversos equipaments municipals i punts de la via pública.


En aquest sentit, al connectar-nos a una xarxa pública hi ha alguns aspectes de seguretat que hauríem de tenir en compte. És comú que les dades d'accés al portal es xifrin, però a continuació, la navegació es realitza sense xifrat. A més, cal tenir en compte que sovint les xarxes públiques tenen restriccions ètiques, per la qual cosa no se'ns permetrà l'accés a pàgines web amb continguts racistes, masclistes o violents, per exemple.


Mai hem d'oblidar la necessitat de vetllar per la seguretat de la informació quan estem navegant, sigui en una xarxa pública o en qualsevol altra. Trobareu més informació al respecte en els següents enllaços: