Realitzar altres tràmits disponibles

L'Oficina Virtual de Tràmits ens informa d'una gran quantitat de tràmits realitzables de forma virtual. Cal parar atenció a la informació que ens presenta i seguir les instruccions adequadament.

Alguns tràmits virtuals que podeu fer són:

Altres

Descriurem, tot seguit, alguns dels serveis que podem obtenir amb o sense el certificat digital, des de qualsevol ordinador connectat a la Xarxa d'Internet.

  - Element de llista numerada

  • En la nostra relació amb l'Agència Tributaria i a través de la seva "Oficina virtual": presentar declaracions d'impostos, comprovar les dades i modificar-les, demanar l'esborrany de la declaració de renda, etc.

  • A través del portal e-tributs.net podem obtenir informació sobre els tributs que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya i realitzar els tràmits més habituals en els procediments tributaris.
  • Els ajuntaments de diferents ciutats també ofereixen diversos serveis, molts d'ells sota el concepte de "la carpeta ciutadana" que constitueix un espai virtual on cada persona pot consultar les diferents tramitacions que ha realitzat anteriorment o que està cursant en l'actualitat. L'Ajuntament de Barcelona és un bon exemple d'aquesta pràctica.