Fer pagament de taxes i impostos

Abonar taxes i impostos, sense realitzar cap desplaçament, també és un dels grans avantatges de què disposem gràcies a la societat de la informació. Tot i que cada un dels tràmits virtuals té les seves peculiaritats, en general, segueixen el mateix sistema:

  • Omplir un formulari on desem les dades que volem fer constar. És freqüent trobar que hi ha un seguit de camps obligatoris.
  • Escollir la forma de pagament que més ens convé.
  • Realitzar el pagament, a través de mitjans digitals que ens proporciona la nostra entitat bancària.

Vegem un exemple concret. Efectuarem una simulació de pagament de les taxes oficials obligatòries per tal de realitzar l'examen ACTIC. Prèviament ens hem enregistrat a la plataforma i hem donat curs a una sol·licitud per a la prova d'avaluació.