Sol·licitar i reservar serveis de salut, educació i altres

Tal i com hem vist en el tema anterior, amb o sense certificat digital hi ha un munt de tràmits que es poden realitzar a través d'Internet. En aquesta secció ens centrarem en alguns d'ells, els quals ens serviran com a exemples que podem fer extensius a la resta de gestions. Recordeu que a través de l'Oficina virtual de tràmits podem obtenir informació exhaustiva sobre aquestes gestions.

Sol·licitar serveis de salut

Tot i que encara no és un servei universal, a la major part dels centres d'atenció primària de Catalunya es pot demanar dia i hora de visita, a través d'Internet.

Les visites amb el metge o metgessa de família o amb el pediatra, infermera, especialista en odontologia o treballador social, es poden concertar fàcilment. Només cal disposar de la targeta sanitària individual.

Targeta sanitaria

En primer lloc, cal entrar a l'apartat de programació de visites del web de l'Institut Català de la Salut i seguir les instruccions. Haurem d'introduir el codi d'identificació personal (CIP) que figura a la nostra targeta sanitària. El sistema, automàticament, ens assignarà una proposta de data i hora per a la visita mèdica. Nosaltres podem acceptar-la o modificar-la, segons ens convingui, escollint una nova data i un nou horari.

 Captura visita mèdica

Si fos necessari, també podrem anular la cita. Només haurem d'entrar novament en l'espai virtual.

Sol·licitar serveis d'educació

A través de l'OVT podem obtenir informació sobre les ofertes educatives. Veurem un exemple sobre la tramitació de la inscripció en línia al programa Parla.cat.