La informació d'Internet: avaluació de la seva fiabilitat

{{:lupa.png|

És fàcil publicar a Internet; tan fàcil que qualsevol persona, amb uns coneixements mínims, ho pot fer. Per tant, quan naveguem per Internet i obtenim informació, hem de tenir en compte aquest fet. Com podem avaluar la fiabilitat de la informació que trobem?

  • Contrastant-la. Si verifiquem diferents fonts d'informació, la possibilitat d'error es redueix (tot i que no s'elimina).
  • Fent servir llocs de reconegut prestigi, bé perquè la institució que hi ha al darrera és molt fiable, bé perquè la comunitat d'internautes els reconeix com a fiables. Seria el cas de la informació que podem trobar a les pàgines web de la Generalitat de Catalunya, les Diputacions, els Ajuntaments o d'Institucions privades com ara l'Institut d'Estudis Catalans i tantes altres.
  • Prioritzar llocs web amb sistemes de seguretat, fet que ens donarà seguretat i confiança en les nostres accions.
  • Aplicant el sentit comú i un criteri de prudència i mantenint-nos constantment informats. Habitualment la premsa i molts mitjans de comunicació a Internet ens informen dels riscos presents en les noves tecnologies. Cal tenir-los en compte, sense que aquests prevencions ens impedeixin gaudir dels grans avantatges de les TIC.
  • Verificant l'autoria de la informació. La major part dels navegadors, com veurem més endavant, incorporen un sistema que comprova la identitat digital dels autors dels llocs web, si és que aquests utilitzen el sistema per a verificar l'autoria. És el cas de les pàgines de les institucions bancàries, ens públics i d'altres espais rellevants.