Estructura i organització del seminari

SEMINARIS DE FORMACIÓ D’EQUIPS DE CENTRE EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES(SFEC-CB). Curs 2014-2015
Els seminaris tenen una durada de 30 hores

  • Element de llista de pics15 h de treball presencial en el seminari: 6 sessions de 2,5 h (dins l’horari de no permanència en el centre)
  • 15 h de treball autònom en el propi centre amb el professorat del claustre / dels cicles / dels departaments per a la dinamització del desplegament de les CB en els centres educatius (dins l’horari de permanència al centre)S’aconsella distribuir la part presencial dels seminaris en sis sessions temàtiques de 2,5 h c/u.

El material del seminari s’estructura en 10 mòduls de contingut, de manera que cada seminari haurà de seleccionar els 6 mòduls per treballar en les 6 sessions presencials. Aquesta decisió ha de respondre als interessos del grup i a la formació que ja s’hagi fet en competències bàsiques.

És imprescindible que tots els seminaris facin tant el primer com el darrer mòdul que serveixen d’introducció i tancament.