Tasques


Tasca 1: LED (escriptura digital)

A la següent programació dos LED s’encenen alternant-se, romanent 5 segons (5.000 ms) encesos cadascun d’ells.

Podeu modificar aquesta programació introduint un tercer LED de color groc i variant els temps de pausa. El semàfor de tres colors que obtingueu pot utilitzar-se per controlar el pas de cotxes en un punt determinat de la ciutat.

Aquesta tasca s’ha de realitzar de forma col·laborativa entre tots els que participin en el disseny i la construcció amb fabricació digital de la ciutat intel·ligent. Es desenvoluparà al final del Bloc 3 i, com les altres, contribuirà a la realització del projecte i es publicarà a la plataforma Moodle, facilitant al tutor/a la clau d’accés corresponent.

Tasca 2: LED (escriptura analògica)

A la següent programació, la lluentor d’un LED augmenta o disminueix a mesura que girem el potenciòmetre.

Podeu modificar aquesta programació introduint un altre LED. La lluentor dels dos LED es regularà amb el mateix potenciòmetre.

Aquesta tasca s’ha de realitzar de forma col·laborativa entre tots els que participin en el disseny i la construcció amb fabricació digital de la ciutat intel·ligent. Es desenvoluparà al final del Bloc 3 i, com les altres, contribuirà a la realització del projecte i es publicarà a la plataforma Moodle, facilitant al tutor/a la clau d’accés corresponent.