Tema 2: L’IDE d’Arduino


Arduino és una plataforma de desenvolupament basada en una placa electrònica de maquinari lliure que es pot programar utilitzant l’IDE (entorn de desenvolupament integrat) d’Arduino, ja sigui amb el seu editor en línia o amb la seva versió d’escriptori, disponible per descarregar-la i instal·lar-la a la seva web. Aquesta placa té tots els elements necessaris per connectar perifèrics a les entrades i sortides del microcontrolador, circuit integrat en el qual es poden gravar instruccions escrites amb el llenguatge de programació de l’entorn Arduino, basat en C/C++.

Tant a l’editor en línia com a la versió d’escriptori, aquestes instruccions s’inclouen en el codi que s’ha d’escriure de manera seqüencial (una línia darrera d’una altra) a l’espai reservat per a la seva introducció i que ocupa gairebé tota la pantalla. També apareix l’eina per escollir la placa que s’està fent servir i el port per on es comuniquen la placa connectada i l’ordinador, així com el botó que s’ha de prémer per carregar el programa a la placa. Si quan es fa clic a Subir no dóna cap error, el programa es carrega a la placa i s’executa.

Editor en línia:

Versió d’escriptori:

Si no voleu espatllar la placa, no la desconnecteu mentre s’estigui carregant un programa.

L’IDE d’Arduino permet guardar les programacions realitzades en fitxers, l’extensió dels quals serà INO.

En aquest tema teniu una activitat que heu de fer per entendre com funciona l’IDE d’Arduino i que podeu incloure en la vostra maqueta d’una ciutat intel·ligent:

  • Llum controlada amb un potenciòmetre