Tema1: El MakeCode per a la micro:bit


Entre l’oferta que existeix per introduir la programació a l’aula es troba Microsoft MakeCode, una plataforma gratuïta de codi obert que inclou diversos editors en línia que permeten a l’alumnat crear les seves pròpies programacions sense haver de descarregar ni instal·lar cap programa. Un dels seus editors és el MakeCode per a la BBC micro:bit que permet programar aquesta placa amb Blocs o Javascript.

micro:bit

La micro:bit és un micro-computador programable que consta de 25 LED, dos botons, sensor de llum i acceleròmetre, entre altres components. També té 25 pins (dividits entre analògics i digitals) als quals podem connectar sensors i actuadors externs (LED, motor, brunzidor, etc.); però només tres d’aquests pins són accessibles directament amb pinces cocodril, per tenir accés a la resta de pins s’ha de disposar d’un connector de vora o d’una targeta d’expansió. Els pins amb 3V i GND (ground / terra) fan referència a l’alimentació de la placa: 3V, font d’alimentació per als perifèrics i GND, per tancar el circuit.

micro:bit amb targeta d’expansió

Brunzidor connectat a una micro:bit

Dos LED connectats a una micro:bit

En aquest tema veureu com començar a programar amb el MakeCode, arrossegant blocs de colors fins a l’espai de treball destinat a crear programacions. El primer que heu de fer és anar a la seva web i fer clic a Nuevo proyecto.

A continuació, veureu com a la part de l’esquerra de l’editor apareix un simulador que ens permet visualitzar i interactuar amb la placa sense necessitat de tenir-la connectada. És a dir, podem veure com respondrà la micro:bit a la programació sense disposar de cap dispositiu electrònic físicament.

A la part central podeu veure els diferents blocs disponibles, agrupats per categories diferenciades per colors. Si fem clic a Avanzado es descobriran més categories. La part de la dreta està reservada per ficar-hi la programació que es va creant a mesura que s’arrosseguen dins d’ella els blocs de colors.

Abans de posar-vos a treballar amb el MakeCode, heu de saber que aquest editor per a la micro:bit no necessita un compte d’usuari per crear i guardar projectes, per la qual cosa aquests es guardaran a la memòria cau del navegador.

Quan estigui acabada la programació, per carregar-la a la placa el primer pas és connectar el cable USB a la placa i a l’ordinador. A continuació, si feu clic al botó Descargar a l’editor, es descarregarà un arxiu en format HEX que, des de la carpeta on es trobi, l’heu de copiar a la carpeta de la vostra micro:bit. Una vegada fet, ja podeu desconnectar la placa. El procés és el mateix que quan copieu un arxiu a una unitat USB i l’expulseu amb seguretat.

Si no voleu espatllar la placa, no la desconnecteu mentre s’estigui copiant un programa.

El MakeCode permet guardar les programacions realitzades en fitxers, l’extensió dels quals serà HEX.

En aquest tema teniu dues activitats que heu de fer per entendre com funciona el MakeCode i que podeu incloure en la vostra maqueta d’una ciutat intel·ligent:

  • Alarma sísmica
  • Semàfor