Llistes i matrius

Les llistes són agrupacions ordenades de dades, expressades o no en forma de variables. El format d'aquestes dades pot ser numèric o textual.

En l'entorn MakeCode els blocs per treballar amb llistes es troben al menú


Un exemple


Una llista, igual que les variables, s'ha d'inicialitzar definint els valors que conté:

Cal fer atenció al tipus de dades que conté una llista:

Els elements d'una llista s'identifiquen per la seva posició. Cal tenir en compte que el primer element ocupa la posició 0.
Podem comprovar-ho fent que mostri el valor d'aquest element en prémer un botó:

O que es mostrin tots seqüencialment:

Donat que el primer element d'una llista ocupa la posició 0, el darrer ocupa la posició (longitud de la llista -1).

Aprenguem a treballar amb llistes i matrius: L'encarregat de la classe