Funcions

Les funcions són grups d'instruccions que, igual que les variables, es poden definir per una banda, i executar quan ens interessi al llarg del programa.
Utilitzar funcions permet desglossar el problema en petites parts, solucionar-les i deixar-les a banda, a més d'escurçar el codi i facilitar la seva lectura.

El menú de MakeCode permet crear i cridar l'execució de funcions. Aquest menú roman buit fins que creem una funció.

Les funcions no són contenidors de valors com les variables, sinó agrupacions d'instruccions. Poden contenir variables o no.

Racionalitzem el codi del programa comptador


El programa comptador que apaga seqüencialment la pantalla línia a línia és molt llarg, i conté moltes estructures repetides.

1. Descobrim les estructures repetides

  • En iniciar-se l'execució, encenem els LEDs (graficar). El mateix efecte es pot aconseguir invertint el seu estat inicial (apagat).
  • En prémer el botó A, els LEDs s'apaguen (ocultar). El mateix efecte es pot aconseguir invertint el seu estat anterior (encès).
  • L'animació final s'aconsegueix invertint repetidament l'estat de tots els LEDs de la pantalla.


2. Agrupem-les en una funció

Creem una funció que contingui les instruccions que defineixen la inversió de l'estat dels LEDs:Necessites ajuda per crear la funció?

I fem que s'executi allà on li toca:


3. Afegim paràmetres a la funció

Les instruccions que inverteixen l'estat dels LEDs línia a línia en prémer el botó no es poden substituir per la funció creada, perquè hi ha una pausa entre línies.
Modifiquem la funció (botó dret / Editar función): afegim la pausa i definim la seva durada com a paràmetre de la funció:Necessites ajuda per modificar la funció?

I fem que s'executi allà on li toca. Aquesta vegada definint el valor de la pausa (1 ms quan s'han d'encendre tots alhora, 1000 ms per la inversió d'estat línia a línia):

Els paràmetres d'una funció són valors que es defineixen com a variables. El seu valor concret es defineix en cridar l'execució de la funció.

4. L'animació final

Fem una nova funció que repeteixi un nombre de vegades l'execució de la funció anterior, amb una pausa entre repeticions:Necessites ajuda acabar de crear el programa?

I fem que s'executi allà on li toca. Aquesta vegada cal definir dos paràmetres: el nombre de repeticions de la funció Encén, i la pausa entre repeticions

Una funció pot tenir diversos paràmetres, i pot incloure la crida a l'execució d'una altra funció.