Bucles i iteracions

Quan cal repetir una sèrie d'instruccions diverses vegades, aquestes es poden "empaquetar" dins d'una estructura d'iteració (repetició) o bucle. Això permet escurçar el codi del programa i fer-lo més eficient.

El menú de MakeCode conté els blocs que permeten la repetició de fragments de codi: diverses vegades o mentre es compleixi una condició.

Un exemple


La línia intermitent

Definir l'encesa de més d'un LED pot comportar un programa molt llarg amb instruccions repetitives.
En aquest cas l'única diferència és la coordenada X dels LEDs a encendre:


El mateix es pot aconseguir repetint una única instrucció i definint el valor canviant per una variable que va canviant el seu valor cada cop que s'executa:


El bloc d'iteració  para  (for) executa les instruccions que conté un nombre establert de vegades, mitjançant una  variable  que va augmentant en 1 el seu valor cada cop que s'executa, des d'un valor inicial 0 fins al valor final definit.

Ara, amb el bloc  repetir  podem fer que la intermitència es produeixi un nombre concret de vegades. Per exemple, en prémer un botó:

Aprenguem a treballar amb bucles i iteracions: Compte enrere