Control d'aforament

Els comerços, aparcaments, espectacles … tenen límit de places (aforament) marcat per la llei.

Convertim micro:bit en un sistema de control d'aforament en un establiment

El següent projecte Scratch mostra la idea en el cas d'un pàrquing.
Prem la bandera verda per activar la simulació, i clica sobre els cotxes per fer-los entrar o sortir:

Aforament pàrquing en Scratch

Per saber si la gent entra o surt d'un establiment normalment s'utilitzen sensors als accessos. En aquest cas, es proposa simular aquests sensors amb els botons de micro:bit, de manera que en prémer el botó A es considera que entra un client, i en prémer el botó B es considera que surt un client.
Comprova el funcionament en el simulador:

Recupera aquest projecte a MakeCode

Procés de creació del programa


1. Les variables


S'ha definit una variable clients que prendrà el valor de places ocupades.
En iniciar-se l'execució, el seu valor s'ha fixat a 0 (en obrir l'establiment no hi ha clients).
S'ha definit també el valor de l'aforament en una altra variable, suposant que és de 10 places.

El valor d'una variable pot canviar durant l'execució del programa o romandre fixa. En aquest cas es diu constant.

2. Actualització del valor de la variable


En prémer el botó A entra un client. Per tant el valor de la variable clients ha d'incrementar en 1 el seu valor.
En prémer el botó B surt un client. Per tant el valor de la variable clients ha de disminuir en 1 (augmentar -1) el seu valor.

3. Visualització de places lliures


Com que la variable clients emmagatzema el nombre de clients a l'establiment, el nombre de places lliures serà el resultat d'una operació matemàtica: l'aforament menys el nombre de clients.
Per calcular i mostrar aquesta dada s'ha utilitzat una nova variable. Aquesta no cal inicialitzar-la perquè el seu valor no afecta l'inici de l'execució del programa.

4. Límit d'aforament

Quan s'assoleixi el límit d'aforament (clients = aforament) caldrà mostrar un missatge: PLE.
Si necessites ajuda per construir el programa clica sobre la imatge.

construcció del programa

Depurem-ho


Aquest programa presenta un parell de mal funcionaments que caldria depurar:

  • Si l'establiment està ple, en clicar el botó A es continua restant 1 al nombre de places lliures. Cal doncs que això es faci només SI el nombre de clients és inferior (<) a l'aforament.
  • Si malgrat que no hi hagi clients es clica el botó B, com que el valor inicial de la variable incrementa en 1 el seu valor, es mostren més places de les que hi ha disponibles. Cal doncs que això es faci només SI el nombre de clients és com a mínim () 1.


Necessites ajuda per depurar el programa?

Seguim: Fem una calculadora