Pedra, paper, tisora

Aquest joc utilitza tres icones (pedra, paper o tisora) que es mostren de manera aleatòria en sacsejar la placa.
Comprova el funcionament en el simulador: Clica el botó SHAKE per simular les sacsejades.

Recupera aquest projecte a MakeCode

Procés de creació del programa


1. Quan s'iniciarà el joc?

Cal definir un esdeveniment que iniciï el joc:2. El generador de valors aleatoris

Cal una variable que cada cop que es produeixi l'esdeveniment definit prengui un valor aleatori, que pot ser 1 (pedra), 2 (paper) o 3 (tisora).3. L'estructura lògica

Cal definir 3 situacions: SI surt pedra, SI NO surt pedra però surt paper, i SI NO surt cap de les dues (tisora).
Veure com obtenir l'estructura condicional clicant sobre la imatge.

Veure com obtenir l'estructura condicional

4. Les decisions

Cal associar una acció a cada situació. En aquest cas, que es mostri una icona identificativa diferent segons el valor que prengui la variable:5. Desenvolupem-ho

Es proposa afegir a l'inici de l'execució una seqüència de les tres imatges, seguida d'una segona seqüència que es detingui en l'escollida a l'atzar.
Necessites ajuda per construir el programa?

Variant. El dau digital gràfic


Recuperem el projecte de dau digital que mostra un nombre aleatori entre 1 i 6 (les cares el dau) i modifiquem-lo perquè es mostri una imatge de punts similar a la cara corresponent del dau:

Recupera aquest projecte a MakeCodeSeguim: Control d'aforament