Cara o creu

Una moneda permet moltes vegades escollir una d'entre dues opcions. Si la llancem a l'aire, segons les lleis de la física només pot caure de dues maneres.

Implementem-ho amb micro:bit

Comprova el funcionament en el simulador: sacseja la placa i apareixerà una imatge (cara) o altra (creu).
Clica el botó SHAKE per llançar la moneda.

Recupera aquest projecte a MakeCode

Procés de creació del programa


1. Quin esdeveniment?2. L'estructura lògica

En produir-se l'esdeveniment definit només poden passar dues coses: que surti cara o que no (que surti creu):3. La condició

Que surti cara o creu és un fenomen aleatori entre només dues opcions.
El bloc matemàtic genera un valor veritable o fals a l'atzar.

El valor que retorna aquest bloc és true (veritable) o false (fals). Podem comprovar-ho fent que es mostri en pantalla:

4. Les accions

Aquest exemple utilitza dues imatges, que es visualitzaran en funció del valor aleatori resultant:
SI el resultat és veritable, es mostrarà una (cara), i SI NO es mostrarà l'altra (creu).5. Depurem-ho

Com que només hi ha dues possibilitats, si llancem la moneda diversos cops seguits, és molt possible que la icona resultant sigui la mateixa que l'anterior. Per mostrar que el programa no està penjat sinó que ha tornat a sortir la mateixa opció, es proposa apagar tots els leds durant un breu instant abans de tornar a mostrar la imatge.Desenvolupem-ho


Tot i què el funcionament sembla el mateix que l'anterior, el codi del següent programa incorpora algunes modificacions.
Comprova al simulador la diferència de resposta en sacsejar la placa i en clicar el botó A:

Recupera aquest projecte a MakeCode

Podem definir les imatges com continguts de variables mitjançant els blocs del menú

I associar el contingut d'una variable o l'altra al compliment de la condició definida:El que hem aconseguit: Subdividir, escurçar i fer més compacte el codi del programa.

Investiguem

Quina és la diferència de visualització d'una imatge si utilitzem una o altra d'aquestes instruccions?

El valor offset indica el número de píxels (posicions) que es desplaçarà la imatge, de dreta a esquerra, fins a ocupar la seva posició.
Si la imatge es desplaça, podem definir la velocitat del desplaçament (interval).

Seguim: Pedra, paper, tisora