Comptador de passos

Convertim micro:bit en un podòmetre que ens ajudi a fer un seguiment de la nostra activitat física

Font imatge: microbit.org

Un comptador és un programa capaç de detectar i informar del nombre de vegades que passa alguna cosa.
Un podòmetre és un aparell usat per a comptar el nombre de passos fets per una persona.

Lligant el micro:bit al turmell podem fer que cada cop que se sacseja la placa en fer un pas, s'augmenti en 1 el nombre de passos. Comprova el funcionament en el simulador:
Clica el botó SHAKE per simular les sacsejades. Clica els botons A i B a l'hora per reiniciar el comptador.

Recupera aquest projecte a MakeCode

Procés de creació del programa


1. Declaració de la variable

Declarar una variable vol dir crear l'espai de memòria per guardar en ell una dada.
Per poder identificar en tot moment la variable cal posar-li un nom. Es recomana que aquest sigui curt i representatiu de la informació que contindrà.

Un cop declarada (creada) una variable, apareixen 3 tipus de blocs associats, que permeten definir, recuperar i canviar el seu valor.

2. Inicialització de la variable

Inicialitzar una variable vol dir assignar-li un valor inicial.
En aquest cas, ens interessa que en començar el nombre de passos sigui 0.
El bloc  establecer  permet definir el valor de la variable. A l'inici o en qualsevol moment al llarg del programa.

3. Actualització del valor de la variable

Cada cop que s'agiti la placa, cal sumar 1 (pas) al valor de variable.
El bloc  cambiar  permet modificar el valor de la variable, sumant o restant al seu valor actual la quantitat definida.

4. Visualització del valor de la variable

Dins el bucle   para siempre   es visualitzarà constantment el valor actualitzat de la variable.
El bloc permet recuperar i utilitzar el valor de la variable.

5. Reinici del comptador


Reiniciar significa tornar a assignar a la variable el seu valor inicial. En aquest cas, quan es premin tots dos botons a l'hora.

Desenvolupem-ho


Agilitzem la resposta

L'actualització del valor en pantalla es produeix amb un cert retard. Això es deu al fet que el nou valor de la variable no es pot mostrar fins que no es deixi de mostrar el valor anterior.
Per eliminar el retard, cal afegir el bloc d'aturada d'animació després de canviar el valor del pas.Fem-ho sostenible

Mantenir els leds de la pantalla encesos, requereix energia. Estalviem energia mostrant només el recompte de passos en prémer un botó. Amb això aconseguirem que les bateries durin més, estalviant diners, generant menys residus i beneficiant al medi ambient.
Comprova el funcionament en el simulador:
Clica el botó SHAKE per simular les sacsejades. Clica el botó A per visualitzar el nombre de passos realitzat i els botons A i B a l'hora per reiniciar el comptador.
Recupera aquest projecte a MakeCode

L'indicador visual de posada a 0 és una animació formada per dos patrons d'encesa dels LEDs de la pantalla. Per apagar-los tenim un parell d'opcions:


Fem que el podòmetre mostri la distància recorreguda

Si mesurem la longitud mitjana del pas de l'usuari, podem calcular la distància recorreguda en un passeig (distància = núm. de passos x longitud del pas)
Comprova el funcionament en el simulador anterior:
Clica el botó B per visualitzar la distància corresponent al nombre de passos (suposant una longitud del pas de 80 cm).
Necessites ajuda per construir el programa?

El bloc
pot ser útil per mostrar el valor calculat (número) seguit de la unitat (text)