Variables

Les variables són recursos molt valuosos en programació.
Són espais de memòria que permeten emmagatzemar dades (text, valors numèrics, lògics (veritable/fals), resultats d’operacions matemàtiques …)
Podem associar-les a caixes contenidores d'informació que podem utilitzar quan ens interessi al llarg de l'execució dels programes.

Font imatge: developer.mozilla.org

El menú   ☰ Variables   de MakeCode conté els blocs que permeten crear, recuperar i modificar el valor de les variables.
Aquest menú roman buit fins que declarem (creem) una variable.


Aprenguem a treballar amb variables: Comptador de passos