La connexió amb Scratch 3.0

Amb la versió 3.0 de Scratch, ja podem programar la placa micro:bit des d'un dels entorns més populars de programació. La connectivitat entre els dos dispositius, en aquests moments, no és tan simple com amb l'entorn Makecode. Es fa servir un programa "pont" i la connexió es fa a través de bluetooth. Tot i això, l'experiència de l'usuari acostuma a ser bona. Una de les millors opcions fora de l'entorn Makecode amb ordinador.

Els requeriments mínims per a fer funcionar aquest entorn és:

Windows 10 version 1709+ / macOS 10.13+ / ChromeOS / Bluetooth / Scratch Link

En aquest enllaç oficial s'explica pas a pas com establir la connexió.

https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000026080-using-the-micro-bit-with-scratch

El resultat

Un cop hem fet els passos, podem veure en aquest vídeo quin és el resultat.

El potencial d'aquest entorn no és el mateix que el de Makecode, però potser és una bona forma d'enllaçar la placa al que ha estat l'entorn de programació més habitual als centres al llarg d'aquests darrers anys.

Per desenvolupar propostes més específiques, als llocs web oficials tant de micro:bit com de Scratch, hi ha propostes per desenvolupar. Algunes d'aquestes s'han recollit en un document que podeu trobar en aquesta adreça.

https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/microbit-cards.pdf

També hi ha les anomenades Scratch cards. Son imprimibles i editables. Estan dissenyades per entorns escolars.

https://microbit.org/get-started/user-guide/scratch

Scratch cards

Desenvoluparem dues propostes de les que ens ofereixen a la pàgina oficial de micro:bit.