Mitjançant Bluetooth podem controlar micro:bit des del mòbil o rebre dades dels seus sensors.

Reconeixement i emparellament dels dispositius

Per que el mòbil pugui trobar la placa micro:bit cal activar el Bluetooth en tots dos dispositius. L'activació de Bluetooth en micro:bit es fa prement a l'hora els dos botons i el de reinici. Quan aparegui el símbol Bluetooth a la matriu de leds, el mòbil podrà trobar-la. Veieu-lo al vídeo:

El mòbil no es pot emparellar amb micro:bit si no utilitzem l'app oficial, però podem definir als programes MakeCode que no calgui emparellament entre tots dos dispositius.


Establiment de la connexió entre tots dos dispositius

MakeCode: cal agregar l'extensió  Bluetooth , que elimina el menú Ràdio (no es poden utilitzar tots dos sistemes de comunicació a l'hora).

App Inventor: cal agregar l'extensió  BluetoothLE , que es pot trobar a la pàgina Internet of Things d'App Inventor.

Veieu com fer-ho al vídeo:


Control de l'encesa dels LEDs de micro:bit

App Inventor: cal agregar l'extensió   BBC micro:bit  que es pot trobar a la pàgina Internet of Things d'App Inventor.
Aquesta extensió permet interactuar amb els LEDs i els sensors de micro:bit.

Més recursos